Delivery and Payment
Exchange and Returns Policy
Exchange Application
Return Application
Privacy Policy
Public Offer
Contact us

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. Терміни та визначення

1.1. Продавець — ФОП Агеєнко Ганна Владиславівна.

1.2. Покупець — будь-яка юридична особа, яка отримує інформацію від продавця, розміщує замовлення та купує у ФОП Агеєнко Ганна Владиславівна товари, представлені на вебсайті https://www.cenc.com.ua, для цілей, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

1.3. Товар — об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на вебсайті інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний покупцем у продавця дистанційно.

1.4. Інтернет-магазин — офіційний інтернет-магазин продавця ФОП Агеєнко Ганна Владиславівна, розташований за інтернет-адресою https://www.cenc.com.ua, створений для укладення договорів роздрібного та оптового продажу на підставі ознайомлення покупця з описом товару, запропонованого продавцем, за допомогою Інтернету.

 

2. Загальні положення

2.1. Цей договір є офіційною та публічною офертою продавця укласти договір купівлі-продажу товарів, представлених на вебсайті https://www.cenc.com.ua. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцеві перед іншим. Укладаючи цей договір, клієнт повністю приймає умови та порядок розміщення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та всі інші умови договору.

2.2. Договір, укладений на підставі акцепту покупцем цієї оферти, є договором приєднання, до якого покупець приєднується без будь-яких винятків та/або застережень.

2.3. Продавець має право вносити зміни до цих умов без попереднього повідомлення. Зміни до умов набувають чинності після їх публікації на вебсайті https://www.cenc.com.ua і застосовуються до будь-якого замовлення, розміщеного після публікації.

 

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати товар покупцеві, а покупець зобов’язується сплатити та прийняти товар на умовах цього договору.

3.2. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки "Підтвердити замовлення" на сторінці оформлення замовлення в розділі "Кошик" та отримання покупцем підтвердження замовлення від продавця в електронному вигляді.

 

4. Розміщення замовлення

4.1. Факт розміщення замовлення покупцем є беззаперечним фактом прийняття покупцем умов цього договору. Покупець, який придбав товар у інтернет-магазині продавця (який розмістив замовлення на товар), вважається особою, яка вступила у відносини з продавцем на умовах цього договору.

4.2. Покупець надає згоду на збір, обробку та передачу особистих даних, дозвіл на обробку персональних даних є дійсним протягом усього строку дії договору, а також протягом необмеженого строку після його закінчення. Крім того, укладаючи договір, покупець підтверджує, що він був повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про мету збору даних, а також про те, що його особисті дані передаються продавцю з метою виконання умов цього договору, можливості взаємних розрахунків.

4.3. Після розміщення замовлення клієнт отримує інформацію про своє замовлення на вказану ним електронну адресу із зазначенням вартості товару, адреси та вартості доставки.

4.4. Продавець залишає за собою право скасувати заявку клієнта на етапі підтвердження заявки.

4.5. При розміщенні замовлення на вебсайті інтернет-магазину покупець зобов'язується надати обов’язкову інформацію, необхідну для продавця для виконання замовлення.

4.6. Якщо будь-яка зі сторін договору потребує додаткової інформації, він має право запросити її у іншої сторони. Якщо покупець не надає необхідну інформацію, продавець не несе відповідальності за надання якісного обслуговування покупцеві при купівлі товарів в інтернет-магазині.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при розміщенні замовлення.

4.8. Після розміщення замовлення покупцеві надається інформація про дату доставки замовлення. Зазначена дата залежить від наявності замовлених товарів на складі продавця та часу, необхідного для обробки та доставки замовлення.

 

5. Ціна та доставка товарів

5.1. Ціна товару вказується в українських гривнях.

5.2. Ціни на товари та послуги можуть змінюватися продавцем в односторонньому порядку залежно від ринкової ситуації, при цьому ціна однієї одиниці товару, вартість якого була повністю сплачена покупцем, не може бути змінена продавцем в односторонньому порядку.

5.3. Обов'язок покупця сплатити за товар вважається виконаним з моменту отримання продавцем коштів на свій рахунок.

5.4. Ціна товару, вказана на вебсайті інтернет-магазину, не включає вартість доставки товару до покупця. Покупець сплачує вартість доставки товару відповідно до чинних тарифів на послуги доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

5.5. Розрахунки між продавцем і покупцем за товари здійснюються методами, зазначеними на вебсайті інтернет-магазину у розділі "Доставка і оплата".

5.6. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до покупця або його представника з моменту отримання покупцем товару у місті доставки товару при самостійній доставці товару від продавця, або з моменту передачі продавцем товару обраній покупцем службі доставки (перевізнику).

5.7. Продавець намагається максимально дотримуватись узгоджених термінів доставки. Продавець не несе відповідальності за можливі затримки в доставці через непередбачувані обставини, що виникли не з вини продавця, які не могли бути передбачені.

5.8. Для клієнтів з країн далекого зарубіжжя продавець відправляє замовлення без вирахування податків і мит покупців країн. Ціна доставки не включає податки та мита.

 

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Продавець зобов’язується:

6.1.1. Доставити товар покупцеві відповідно до умов цього договору та замовлення покупця.

6.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, та під час виконання замовлення покупця.

6.2. Продавець має право:

6.2.1 Змінювати умови цього договору, а також ціни на товари та послуги, в односторонньому порядку, шляхом розміщення їх на веб-сайті інтернет-магазину. Всі зміни набирають чинності з моменту їх опублікування.

6.3 Покупець зобов'язується:

6.3.1 Перед укладенням договору ознайомитися зі змістом договору, умовами договору та цінами, запропонованими продавцем на веб-сайті інтернет-магазину.

6.3.2 Для того, щоб продавець виконав свої зобов'язання перед покупцем, останній повинен надати всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як покупця та є достатніми для доставки замовлення покупцю.

 

7. Умови повернення та обміну

7.1. Покупець має право повернути товар належної якості продавцю, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором або розміром чи з інших причин не може бути використаний ним за призначенням. Покупець має право на обмін або повернення протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту оформлення замовлення, за умови збереження товарного виду товару, всіх ярликів, пломб та оригінальної упаковки. А також розрахункового документа, виданого покупцю для оплати товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених цим пунктом, затверджується Кабінетом Міністрів України.

7.2. Покупцеві буде відшкодована вартість товару належної якості протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання такого товару продавцем, за умови дотримання вимог, передбачених п. 7.1. договору, чинного законодавства України.

7.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом безготівкового перерахування на рахунок покупця.

7.4. Вартість доставки обміну або повернення товару належної якості оплачується покупцем.

7.5. Не підлягають обміну або поверненню:

- товари, що були у вжитку

- товари, що пройшли хімчистку або прання

- товари, з яких були зрізані ярлики та етикетки

- товари, що були використані для фото/відеозйомки

- товари, що були виготовлені з урахуванням індивідуальних особливостей

- товари, доставка яких була здійснена за межі території України (міжнародна доставка)

- головні убори та рукавички

- подарункові карти

7.6. Продавець має право відмовити покупцеві у поверненні товарів, які, на його суб'єктивну думку та незалежну експертизу, не відповідають вимогам, зазначеним у п. 7.5

 

8. Відповідальність сторін

8.1. Продавець та покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань згідно з чинним законодавством України та положеннями цього договору.

8.2. Продавець або покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є результатом таких форс-мажорних обставин, як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші природні катастрофи, що сталися незалежно від волі продавця або покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, повинна негайно повідомити про це іншу сторону.

 

9. Конфіденційність та захист персональних даних

9.1. Надаючи персональні дані на веб-сайті інтернет-магазину при реєстрації або оформленні замовлення, покупець надає продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (включаючи передачу) його персональних даних. А також здійснення інших дій, передбачених Законом України "Про захист персональних даних", без обмеження строку дії такої згоди.

9.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від покупця інформацію. Не вважається порушенням надання продавцем інформації контрагентам та третім особам, які діють на підставі договору з продавцем, включаючи виконання зобов'язань перед покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

9.3. Покупець відповідає за актуальність своїх персональних даних. Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання або невиконання своїх зобов'язань через неактуальність інформації про покупця або її невідповідність.

 

10. Інші умов

10.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Всі спори, що виникають між покупцем та продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди щодо спірного питання шляхом переговорів, покупець та/або продавець мають право звернутися для вирішення спору до судових органів згідно з чинним законодавством України.

Arkhitektora Horodetskoho St, 10/1, Kyiv

Tuesday — Saturday: 11:00 - 19:00
Sunday — Monday: Day off

+380 (68) 788 28 28
cenc.project@gmail.com
About the Brand
Delivery and Payment
Exchange and Returns
Contact us
Public Offer
Privacy Policy

Subscribe to our newsletter and get 10% off 

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as possible.

© 2024, CĖNC